13 februarie 2024
Lansarea apelului de proiecte
13 februarie - 12 martie 2024
Înscrierea proiectelor cu proces de mentorat pentru îmbunătățirea ideilor de proiecte
12 martie 2024, ora 23:59
Termenul limită pentru înscrierea proiectelor
13 martie - 26 martie 2024
Jurizarea și sesiuni online/offline de mentorat cu fiecare echipă pentru creșterea capacității de implementare a proiectelor
27 martie 2024
Anunț public privind proiectele câștigătoare
28 martie - 31 martie 2024
Semnarea contractelor de finanțare
3 aprilie - 31 iulie 2024
Implementarea și monitorizarea proiectelor
1 august - 15 august 2024
Evaluarea și raportarea proiectelor
septembrie 2024
Gala Științescu Buzău (Noaptea Cercetătorilor Europeni)

Ghidul Aplicantului

Fondul Științescu Buzău ediția 3.0

Științele și tehnologia joacă un rol important în economia viitorului, iar România poate folosi aceste oportunități dacă mai mulți tineri aleg să se orienteze spre aceste domenii.

Deși aparent decizia se ia în ultimii ani de liceu, de fapt alegerea se poate face mult mai devreme, în gimnaziu sau chiar mai înainte. Dacă întâlnirea copiilor și tinerilor cu științele și tehnologia este una fericită, prin care li se stârnește curiozitatea și motivația de a învăța și explora, probabilitatea de a alege o carieră în aceste domenii crește substanțial.

În acest spirit, la sfârșitul anului 2014, a fost inițiat FONDUL ȘTIINȚESCU de către Federația Fundațiile Comunitare din România, cu sprijinul Romanian-American Foundation, ca proiect pilot în patru orașe (București, Cluj, Iași și Sibiu). Din ianuarie 2016, programul s-a extins la nivel național, în prezent, fiind implementat, prin 16 fundații comunitare, în mai multe judeţe din ţară.

În judeţul Buzău, programul este implementat din 2022 de către Fundația Comunitară Buzău.

Acum, în 2024, Fundația Comunitară Buzău lansează FONDUL ȘTIINȚESCU BUZĂU 3.0.

 

 1. CE ESTE ȘTIINȚESCU?

Științescu este un program național de finanțare pentru proiecte educaționale în domeniile STEAM (științe, tehnologie, inginerie, arte digitale, matematică) care fac știința mai atractivă pentru copii și tineri cu vârste cuprinse între 6-19 ani. Programul sprijină pasiunea pentru științe și arte digitale și încurajează inițiativele care ajută la dezvoltarea abilităților necesare generației de inovatori ai secolului XXI.

Proiectele pe care le propui pot ajuta membrii comunității să descopere miracolele naturii, să arunce o privire în viitor, să înțeleagă ce au însemnat descoperirile științifice pentru omenire și ce pot să ne aducă tehnologiile moderne, să învețe cu entuziasm despre științe exacte și arte digitale.

 Fondul Științescu Buzău 3.0 este implementat în Buzău de Fundația Comunitară Buzău în parteneriat cu Romanian-American Foundation (RAF) și Federația Fundațiilor Comunitare din România (FFCR), cu sprijinul sponsorilor – companii locale.

 

 1. FONDUL ȘTIINȚESCU BUZĂU

În cele două ediții derulate în Buzău în 2022 și 2023, 14 proiecte STEAM din județul Buzău au fost câștigătoare, și au primit, în total, 276.310 RON finanțare pentru implementare.

Proiectele au fost implementate în mediul rural și urban, de către ONG-uri și grupuri de inițiativă, având estimați aproximativ 6.000 de beneficiari direcți.

La finalul fiecărei ediții a Fondului Științescu Buzău, comunitatea buzoiană cunoaște și sărbătorește proiectele implementate în cadrul evenimentului Gala Științescu Buzău, găzduită pentru primele două ediții de către Muzeul Județean Buzău.

Vezi care sunt proiectele implementate prin

Partenerii locali ai primelor două ediții ale Fondului Științescu Buzău:

 1. CE POȚI OBȚINE PRIN ACEST PROGRAM DE FINANȚARE?

Fundația Comunitară Buzău oferă granturi (finanțări nerambursabile) organizațiilor non-guvernamentale (ONG-uri) din județul Buzău și grupurilor de inițiativă* care doresc să implementeze proiecte educaționale ce stimulează pasiunea pentru științe și arte digitale în rândul copiilor și tinerilor din clasele 0-XII din județul Buzău.

*Prin grup de inițiativă înțelegem un grup informal constituit din minim 3 membri, care împărtășesc un interes, o pasiune sau o preocupare pentru un subiect legat de viața în comunitatea buzoiană și pe care vor să îl promoveze în spațiul public. În situația unui grup de inițiativă format din tineri sub 18 ani este necesară includerea în grup a cel puțin unui adult, care își va asuma responsabilitatea legală a derulării proiectului.

Pe lângă finanțare, oferim celor interesați să deruleze astfel de proiecte, consultanță și mentorat pentru scrierea și implementarea ideilor precum și conectarea cu diferiți specialiști locali. Acest sprijin va fi oferit atât în faza de pregătire, cât și cea de implementare a proiectelor.

 

 1. DE CE ?

Pe termen scurt, vrem ca inițiativele și proiectele finanțate să arate că științele sunt interesante și incitante, că reprezintă o lume fascinantă, care merită să fie prezentată cu pasiune și descoperită cu entuziasm de către copii și tineri.

Pe termen mediu, vrem ca proiectele pe care le finanțăm să-i ajute pe elevi să înțeleagă utilitatea științelor în viața de zi cu zi și să le arate că învățarea acestora le va fi de folos pentru alegerea unei cariere în domeniul STEAM.

Pe termen lung, vrem să generăm cu ajutorul Fondului Științescu o schimbare sistemică în România în ceea ce privește dezvoltarea educației STEAM; în acord cu abilitățile și cunoștințele necesare următoarei generații de inovatori. Buzăul poate deveni astfel, alături de alte județe, unul din centrele de inovație în educația pentru științe și arte digitale.

 

 1. VALOAREA TOTALĂ A FONDULUI

Valoarea totală a fondurilor acordate prin Fondul Științescu Buzău ediția 3.0 pentru proiectele desfășurate în județul Buzău este de 220000 RON, care vor putea fi implementate în perioada aprilie – iulie 2024.

*Întrucât procesul de fundraising este în desfășurare, valoarea totală a programului ar putea crește până la anunțarea proiectelor câștigătoare.

Valoarea recomandată a unei finanțări per proiect variază între 5.000 și 20.000 lei.

Valoarea unui proiect poate fi mai mare de 20 000 lei, iar suma solicitată pentru finanțare prin Fondul Științescu Buzău 3.0 să reprezinte doar o parte din bugetul total. În acest caz, aplicantul trebuie să demonstreze capacitatea de a atrage co-finanțare. Fundația Comunitară Buzău își rezervă dreptul ca, în urma jurizării, să decidă finanțarea unui proiect cu o sumă mai mare de 20 000 lei.

Alegerea numărului final de proiecte care intră în etapa de jurizare se va face în funcție de propunerile de proiecte primite, relevanța și impactul acestora, precum și încadrarea în limita de buget disponibilă pentru întregul program. Pentru Fondul Științescu Buzău 3.0 ne propunem să finanțăm 10 – 12 proiecte.

Decizia finală cu privire la suma acordată fiecărui proiect va fi luată în perioada de jurizare a proiectelor, pe baza necesității relevate de bugetul aplicanților în concordanță cu strategia de alocare a fondului total către proiectele selectate. Decizia juriului este finală și irevocabilă.

 

 1. CALENDARUL FONDUL ȘTIINȚESCU BUZĂU 3.0

13 februarie 2024 Lansarea Apelului de Proiecte
13 februarie – 12  martie 2024 

Termenul limită pentru înscrierea proiectelor: 12 martie 2024, ora 23:59

Înscrierea proiectelor cu proces de mentorat pentru îmbunătățirea ideilor de proiecte

Sprijin și sfaturi oferite de echipa Fundației Comunitare Buzău în dezvoltarea proiectelor cu aplicanții (o sesiune online/offline programată cu fiecare aplicant).

13 martie – 26 martie 2024 Jurizarea și sesiuni online/offline de mentorat cu fiecare echipă pentru creșterea capacității de implementare a proiectelor, conform recomandărilor juriului.
27 martie 2024 Anunț public privind proiectele câștigătoare
28 martie – 31 martie 2024 Semnarea contractelor de finanțare
3 aprilie – 31 iulie 2024 Implementarea și monitorizarea proiectelor
1 august – 15 august 2024 Evaluarea și raportarea proiectelor
septembrie 2024 (Noaptea Cercetătorilor Europeni) Gala Științescu Buzău

 

 1. ARII DE INTERES PENTRU FONDUL ȘTIINȚESCU BUZĂU

 Salutăm proiectele inovative, care să ajute la îmbunătățirea calității educației STEAM (științe, tehnologie, inginerie, arte digitale, matematică), creșterea atractivității educației STEAM, să se adreseze nevoile elevilor din județul Buzău, să încurajeze parteneriatele, cooperarea cu organizații și instituții și cooptarea de mentori*, să ajute la revitalizarea științelor și artelor digitale, să crească gradul de implicare civică și comunitară în rândul adulților și a tinerilor și să contribuie la activarea unei rețele de specialiști din diverse domenii.

*Mentorii Științescu pot fi elevi, liceeni, studenți, masteranzi, doctoranzi, profesori, învățători, muzeografi, bibliotecari, cercetători, inventatori, profesioniști din companii, liber profesioniști și/sau părinți, care doresc să transmită mai departe din pasiunea lor pentru științe și tehnologie și să contribuie la dezvoltarea educației STEAM în comunitate.

De asemenea, urmărim să finanțăm proiecte care au un caracter aplicat, interdisciplinar, demonstrează capacitatea de a motiva și stimula intelectual elevii, stimulează gândirea critică și analitică, crește gradul de implicare civică, dezvoltă aptitudini care pot fi aplicate în viitorul profesional al elevilor, care pot fi susținute dincolo de perioada în care primesc finanțare, și care au o strategie foarte bună de comunicare și diseminare (prin materiale foto/video, website, Social Media).

  Sprijinim proiecte care vizează:

 • spații educaționale din domeniul STEAM
 • inițiative educaționale și creative din domeniul STEAM
 • aplicații practice, experimente din domeniul STEAM
 • experimente inedite din domeniul STEAM
 • târguri de știință
 • schimburi de experiență din domeniul STEAM
 • tehnologii ale viitorului

Exemple de proiecte (lista este orientativă și ilustrativă)

 • Programe educaționale non-formale (peer learning, schimburi de experiență);
 • Proiecte educaționale care includ activități în domenii cum ar fi: electronică, mecanică, robotică, tehnologie, printare 3D și activități legate de arte digitale;
 • Activități STEAM în domeniul educației pentru mediu;
 • Aplicații practice și experimente inedite care ilustrează conceptele teoretice din știință;
 • Evenimente care promovează educația STEAM în spații deschise (expediții, drumeții, activități în natură, etc.).

Vezi alte exemple de proiecte aici: https://stiintescu.ro/category/proiecte/

Exemple de activități:

 • Aplicații practice și experimente de științe;
 • Utilizarea materialelor didactice și metodelor educaționale inovatoare;
 • Activități educaționale de tip ”peer learning” (activități de învățare în echipă, învățare reciprocă de la elevi – la elevi);
 • Evenimente care promovează educația pentru domeniile STEAM; precum sesiuni de comunicare și competiții, expoziții, târguri, tabere pentru elevi;
 • Activități educaționale care includ activități de tipul ”do-it-yourself” în domenii precum: electronică, robotică, printare 3D, etc.;
 • Activități în colaborare elevi – studenți pe domeniile STEAM;
 • Activități de cercetare ale elevilor în domeniile educației STEAM;
 • Crearea de spații educaționale de tip hub, makerspace, club.

Categorii de proiecte care NU sunt de interes pentru Fondul Științescu Buzău (lista este orientativă, nu limitativă):

 • Proiecte care nu sunt din domeniile STEAM: științe, tehnologie, inginerie, arte digitale, matematică
 • Proiecte de dotare a unităților de învățământ/ONG-urilor/altor spații comunitare cu echipamente/materiale neînsoțite de un program de formare pentru utilizarea acestora și urmărirea aplicării în practică a celor învățate;
 • Proiecte care depind de calendarul școlar;
 • Proiecte care dublează programa școlară;
 • Proiecte care prevăd exclusiv realizarea de platforme digitale sau programe educaționale teoretice;
 • Conferințe, seminarii și ateliere pedagogice care nu urmăresc în mod activ aplicarea ulterioară a celor învățate;
 • Proiecte duplicate/replicate care nu sunt adaptate la specificul local.

 

 1. IMPACTUL FONDULUI ȘTIINȚESCU

 Vrem să contribuim la formarea copiilor și tinerilor pentru viitor, în domeniile STEAM. În acest spirit, ne dorim ca proiectele propuse spre finanțare să cultive și să promoveze:

 • Curiozitatea și imaginația;
 • Inovarea și creativitatea;
 • Implicarea activă a copiilor și tinerilor;
 • Gândirea critică și rezolvarea problemelor complexe
 • Colaborarea, spiritul de echipă și leadership-ul
 • Flexibilitatea cognitivă și adaptabilitatea
 • Atitudinea proactivă și spiritul de inițiativă
 • Comunicarea eficientă
 • Accesarea și analiza informației
 • Interdisciplinaritatea;
 • Motivația intrinsecă;
 • Dezvoltarea de abilități, mai degrabă decât transmiterea de informații.

Fundația Comunitară Buzău nu va susține financiar și va evita susținerea prin orice alte mijloace și va înceta imediat orice suport și asociere cu persoane sau organizații angajate în activități politice, de propagandă pentru discriminare, discurs bazat pe ură, violență sau instigare la ură sau violență, terorism sau instigare la terorism, nerespectarea regimului armelor și munițiilor sau instigare la nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

 

 1. APLICANȚII ELIGIBILI: CINE POATE ÎNSCRIE PROIECTE ÎN FONDUL ȘTIINȚESCU BUZĂU 3.0

 • Organizații non-guvernamentale (asociații și fundații), fără scop lucrativ, înregistrate legal în România conform Ordonanței 26/2000, asociații de proprietari înregistrate legal în România conform Legii 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor.
 • Grupuri de inițiativă – grupuri non-formale alcătuite din minimum 3 membri (cel puțin un adult) care se unesc pentru un scop comun. Grupul de inițiativă poate fi format din elevi, liceeni, studenți, masteranzi, doctoranzi, oameni cu diverse specializări: profesori, bibliotecari, educatori, programatori, matematicieni, fizicieni, ingineri, biologi, chimiști, muzeografi, restauratori, artiști vizuali, muzicieni, arhitecți, designeri, etnologi, sau pur și simplu părinți cu o idee de proiect prin care doresc să transmită pasiunea lor pentru științe elevilor.

La o scară mai largă, va beneficia de program întregul sistem educațional din Buzău, prin diseminarea rezultatelor și promovarea avantajelor educației STEAM, prin crearea unor modele de proiecte replicabile și scalabile în așa fel încât acest program să devină un exemplu de bune practici.

Științescu așteaptă proiecte care să-i implice activ pe copii și tineri (clasele 0 – XII) în activități care să le anime interesul pentru STEAM.

Nu sunt eligibile:

 • persoane fizice;
 • societăţile comerciale sau cele care derulează activităţi aducătoare de venit, precum și organizațiile non-profit care:
  • se află în stare de insolvență sau fac obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, au încheiate concordate, şi-au suspendat activitatea economică sau fac obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
  • au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoarea de rejudicată pentru un delict legat de conduita lor profesională;
  • nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor la fondul asigurărilor sociale sau de achitare a impozitelor în conformitate cu prevederile legale;
  • au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale;
  • au în prezent o sancţiune administrativă.
 • partidele politice.

 

 1. CHELTUIELI ELIGIBILE

Pentru buna derulare a proiectelor selectate pot fi acoperite cheltuieli precum:

 • Achiziții de tehnologii și materiale educaționale, în măsura în care acestea justifică activitățile din cadrul proiectului;
 • Producție de materiale educaționale (inclusiv materiale online, dezvoltare software, animații și materiale video);
 • Achiziții de licențe software și servicii educaționale online (dacă sunt necesare în proiect);
 • Cheltuieli legate de ateliere/excursii/evenimente;
 • Cheltuieli de cazare, transport, combustibil, masă;
 • Cheltuieli de comunicare și promovare (design și multiplicare pentru materiale tipărite, dezvoltare și actualizare de site, blog, reclamă online, materiale publicitare etc.).
 • Consumabile (hârtie pentru imprimantă și flipchart, toner, dosare, etc.);
 • Onorarii traineri, invitați;
 • Materiale necesare expoziției din cadrul Galei Științescu Buzău;
 • Cheltuieli administrative (de coordonare, management de proiect, salarii, chirie, contabilitate), dar nu mai mult de 15%;
 • Cheltuieli cu resurse umane (experți invitați, ateliere, cercetări, transfer de know-how etc.), dar nu mai mult de 20% din bugetul total al proiectului (plățile trebuie făcute cu contract de muncă sau către PFA-uri, firme sau asociații). *Procentul de 20% poate fi majorat în cazul în care specificul proiectului solicită implicarea unui număr mai mare de specialiști/experți.

Vor fi considerate cheltuieli neeligibile orice cheltuieli a căror necesitate nu este reflectată direct de activităţile desfășurate în cadrul proiectului precum cheltuieli de comunicație de tip telefonie mobilă, cheltuieli pentru chirii spații birouri, echipamente (laptop, multifuncțională, etc), cheltuieli efectuate în afara perioadei de implementare, costuri care nu sunt direct legate de activitățile proiectului, cheltuieli finanțate din alte surse, cheltuieli pentru managementul proiectului.

 

 1. CUM ÎNSCRII UN PROIECT ÎN FONDUL ȘTIINȚESCU BUZĂU 3.0?

Completează cele 2 formulare disponibile pe site-ul programului: Anexa 1 Formularul de aplicare și Anexa 2 Formularul de buget și trimite-le la contact@fcbz.ro.

Toate documentele completate vor fi trimise până la data de 12 martie 2023, ora 23:59.

 Nota bene! În termen de maximum 48 de ore va fi trimis un e-mail de confirmare a primirii formularelor completate. În cazul în care nu vei primi acest e-mail, te rugăm să ne contactezi la mihaela@fcbz.ro, Mihaela Gavrilă – Manager proiect, pentru a verifica ce s-a întâmplat.

 

Selecția proiectelor va fi făcută în perioada 13 martie – 26 martie 2023 de către un juriu independent format din experți în educație, reprezentanți ai mediului de afaceri, persoane active din comunitatea locală și membri ai Fundației Comunitare Buzău.

Selecția proiectelor va fi făcută în perioada 13 martie – 26 martie 2023 de către un juriu independent format din:

 • Alina Sora – Ductil – Lincoln Electric Europe
 • Giovana Ionescu – Compania de Producție Feroviară
 • Iuliana Preda – voestalpine Railway Systems Romania
 • Ionuț Nichita – Somaco Grup Prefabricate
 • Marcu Cristian – Romoil 2003
 • Marius Cernea – KALRA PRO
 • Claudiu Vasile – Fundația Comunitară Buzău

Anunțarea proiectelor câștigătoare se va face pe 27 martie 2023. 

 

 1. CRITERII DE ELIGIBILITATE A PROIECTELOR ÎNSCRISE

Evaluarea cererilor de finanțare se va face în două etape. În prima etapă, echipa Fundației Comunitare Buzău va evalua eligibilitatea proiectelor, pe baza următoarelor criterii:

 • Aplicația a fost trimisă în termenul limită stabilit, folosind formularele disponibile pe pagina web a programului;
 • Proiectul implică activități din domeniile STEAM (științe, tehnologie, inginerie, arte digitale, matematică) care fac științele mai atractive pentru copii, conform punctele 7 și 8;
 • Proiectul respectă calendarul impus de program;
 • Aplicanții fac parte din categoriile eligibile menționate la punctul 9 din prezentul ghid;
 • Coordonatorul nu aplică la această finanțare ca reprezentant al unei organizații politice, instituții publice (administrative) sau societăți cu caracter comercial;
 • Coordonatorul și membrii echipei nu au fost condamnați penal sau civil și nu se află sub anchetă judiciară în vederea determinării (ne)vinovăției;
 • Nu sunt în stare sau în proces de dizolvare ori lichidare, sau au activitatea suspendată, și-au îndeplinit toate obligațiile de plată a contribuțiilor la asigurările sociale și nu au datorii fiscale;
 • Respectă condițiile menționate în acest Ghid;
 • Sunt independente de guvern și alte autorități publice locale, regionale și naționale (notă: unitățile de învățământ beneficiare sunt reprezentate de asociații sau grupuri de inițiativă);
 • Nu sunt partide politice;

Un aplicant poate depune maxim 2 idei de proiect, ideal, din domenii diferite sau care abordează probleme/zone diferite, iar propunerea care va lua punctajul cel mai mare dintre cele două, va primi finanțare, în ordinea punctajului jurizării generale.

Un ONG sau grup de inițiativă cu proiect finanțat în una sau mai multe ediții anterioare ale Fondului Științescu Buzău poate să înscrie un proiect în Fondul Științescu Buzău 3.0, dacă îndeplinește următoarele condiții:

 • proiectul este nou și diferit față de proiectul/proiectele finanțate în edițiile anterioare
 • proiectul este o replicare a proiectului/proiectelor finanțate în edițiile anterioare dar se desfășoară într-o locație diferită, adaptat nevoilor locale.

Vor primi finanţare acele proiecte care vor respecta toate criteriile de eligibilitate.

 

 1. EVALUAREA ȘI JURIZAREA PROIECTELOR ELIGIBILE

Proiectele declarate eligibile în prima etapă vor intra în a doua etapă – cea a evaluării și jurizării, care va fi făcută de un juriu pe baza unei grile de evaluare. Fundația Comunitară Buzău, la recomandarea membrilor juriului, poate propune îmbunătățiri sau modificări asupra unui proiect declarat câștigător și care urmează să primească finanțare, modificări ce vor fi aprobate împreună cu aplicantul.

Fiecare proiect va fi punctat pe baza următoarelor criterii:

 

 1. Impactul proiectului

Impact: gradul în care proiectul contribuie, prin abordări practice, interdisciplinare și de colaborare, la accesibilizarea științelor și tehnologiei pentru copiii și/sau tinerii implicați în proiect;

Relevanță: proiectul contribuie prin activitățile sale la atragerea elevilor către domeniile STEAM;

Rezultate măsurabile: prin proiect se atinge un număr relevant de beneficiari ce poate fi măsurat iar schimbarea și impactul proiectului pot fi cuantificate;

Contribuție vizibilă la schimbări: prezentarea proiectului arată în ce măsură inițiativa va produce o schimbare și o îmbunătăţire în activităţile beneficiarilor vizaţi;

Interdisciplinaritate: proiectele includ mai multe domenii STEAM.

Impactul transversal: gradul în care proiectul contribuie la stimularea creativității, autonomiei și implicării în crearea de conținut educațional a copiilor și/sau tinerilor implicați în proiect; gradul în care proiectul contribuie la stimularea creativității, autonomiei și implicării copiilor și/sau tinerilor din medii defavorizate, mediul urban mic și mediul rural;

 

 1. Prezentarea și administrarea proiectului

Coerență: prezentarea proiectului justifică implicarea membrilor echipei în desfășurarea activităților. Obiectivele, activitățile, rezultatele și bugetul sunt bine corelate.

Metodologie: activitățile și calendarul sunt descrise clar, modul de implementare este clar prezentat, proiectul conduce la realizarea obiectivelor descrise și a schimbărilor așteptate;

Eficiență: alocarea justă și rațională a resurselor proiectului, atât financiare, cât și umane, corespunzător activităților și rezultatelor asumate;

Comunicare: sunt prevăzute activități de promovare a proiectului conforme cu standardele de calitate ale programului, online și offline.

Calitate: realismul, fezabilitatea, relevanța, pertinența, claritatea și coerența modului de gândire, descriere și planificare a proiectului;

Atractivitate: proiectul este atractiv și are potențial real de a fi atractiv atât pentru beneficiari cât și pentru audiența generală. Proiectul are prevăzute activități de promovare atât în mediul online cât și offline, pentru toate etapele sale.

 

 1. Sustenabilitatea proiectului

Transferabilitate și scalabilitate: proiectul este ușor transferabil și are potențial de scalare;

Încadrare în scopul proiectului: potenţialul de a dezvolta comportamente şi atitudini proactive în cadrul beneficiarilor;

Sustenabilitate și transferul cunoașterii: proiectul prezintă premise realiste de a deveni sustenabil pe termen mediu și lung, inclusiv prin prisma motivației inițiatorilor și este deschis și prezintă modalități concrete privind transferul de cunoaștere către terți

 

 1. Capacitatea grupului de inițiativă/organizației aplicant(e) de a implementa proiectul

Experiența echipei de proiect: experiența și expertiza responsabilului de proiect şi a celor implicați în realizarea și monitorizarea proiectului este relevantă fie prin calificare profesională, experiența cu domeniul sau grupul țintă. Organizația/grupul țintă are experiență de lucru cu beneficiarii aleși;

Asigurarea resurselor umane: echipa de proiect are capacitatea de a desfășura proiectul în toate etapele sale: implementarea și evaluarea proiectului, managementul bugetului, comunicare;

Co-finanțare (contribuție proprie la proiect): grupul sau echipa de proiect are capacitatea de a identifica surse suplimentare de finanțare, fie prin punerea la dispoziție a unor resurse umane voluntare sau mijloace fixe cu titlu gratuit.

Capacitatea echipei și a proiectului de a se prezenta în cadrul Galei Științescu Buzău în septembrie 2024, la Noaptea Cercetătorilor Europeni de la Muzeul Județean Buzău.

 

 1. Factorul de inovaţie

Căutăm proiecte care aduc elemente de noutate în modul de percepție al educației STEAM, curajoase, care au capacitatea de a stârni interesul și curiozitatea. Proiectele trebuie să aibă potențial de a intra în atenția comunității, astfel încât să poată servi ca un model pentru inițiative similare.

Recomandări: încurajăm proiectele STEAM care au activități în timpul vacanțelor școlare.

Evaluarea proiectelor se va realiza prin acordarea de către fiecare membru al juriului a unui punctaj cuprins între 1 și 5 puncte pentru fiecare criteriu de evaluare:

1 punct – proiectul nu întrunește deloc acest criteriu de evaluare;

2 puncte – proiectul întrunește parțial acest criteriu de evaluare;

3 puncte – proiectul întrunește acest criteriu de evaluare, însă nu în totalitate/nu satisfăcător;

4 puncte – proiectul întrunește satisfăcător acest criteriu de evaluare;

5 puncte – proiectul întrunește în totalitate acest criteriu de evaluare.

Astfel, 5 puncte este calificativul maxim pe care îl poate obține un proiect pentru respectarea unui criteriu de evaluare. Prin urmare, punctajul maxim pe care îl poate obține un proiect pentru îndeplinirea tuturor criteriilor de evaluare de la un singur membru al comitetului de jurizare este de 25 puncte.

Fiecare cerere de finanţare va fi evaluată conform criteriilor de evaluare. Decizia comitetului de selecţie de a nu acorda finanţare unor idei de proiect este definitivă şi nu poate fi contestată de aplicant.

Fundația Comunitară Buzău își rezervă dreptul de a anula oricând decizia prin care un proiect a fost desemnat preselectat sau câștigător, dacă se dovedește că aplicantul nu respectă oricare dintre prevederile acestui Ghid care are statut de regulament pentru înscrierea unei idei de proiect finanțat din Fondul Științescu Buzău.

 

 1. CUM PRIMEȘTI FINANȚAREA?

Finanțările se vor derula pe baza unui contract de finanțare semnat cu Fundația Comunitară Buzău, care prevede drepturile și responsabilitățile ambelor părți.

Sumele aferente finanțărilor vor fi acordate prin transfer bancar, în contul organizației/ reprezentantului grupului informal, în termen de 10 zile de la semnarea contractului, în două tranșe.

Raporturile contractuale se vor încheia prin aprobarea de către Fundația Comunitară Buzău a raportului intermediar (narativ și financiar) și a raportului final (narativ și financiar), prezentat de organizația/ grupul informal/ echipa finanțată.

Important! La momentul semnării contractelor de finanțare îți vom solicita și următoarele documente:

În cazul entităților juridice (ONG-urilor):

 • copii după documentele de înființare (statut – datele personale ale membrilor anonimizate, certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, certificat de înregistrare fiscală, hotărâre judecătorească de înființare și cele aferente cu actualizări, dacă este cazul);
 • certificat care să ateste lipsa datoriilor fiscale, eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și cazier fiscal;
 • CI al responsabilului de proiect și al presedintei/lui asociației;
 • extras de cont care să ateste că asociația/fundația este titularul contului IBAN din contract;
 • declarație pe proprie răspundere că informațiile furnizate sunt reale, complete și corecte, că solicitantul îndeplinește toate criteriile de eligibilitate, că proiectul finanțat nu face obiectul altui contract de finanțare și că va lua toate măsurile necesare pentru a evita și, eventual, pentru a pune capăt oricărei situații de conflict de interese;
 • acord GDPR.

În cazul grupurilor de inițiativă:

 • copii după cărțile de identitate ale membrilor adulți ai grupului de inițiativă (maximum 3, în cazul grupurilor de inițiativă format din mai mult de 3 membri adulți);
 • extras bancar al reprezentantului Grupului de inițiativă din care să reiasă contul bancar în care se va face virarea finanțării;
 • cazier fiscal și judiciar al responsabilului de proiect;
 • declarație pe proprie răspundere că informațiile furnizate sunt reale, complete și corecte, că solicitantul îndeplinește toate criteriile de eligibilitate, că proiectul finanțat nu face obiectul altui contract de finanțare și că va lua toate măsurile necesare pentru a evita și, eventual, pentru a pune capăt oricărei situații de conflict de interese;
 • acord GDPR.

 

 1. MONITORIZAREA PROIECTELOR

 Finanţatorul (Fundația Comunitară Buzău) are dreptul şi obligaţia de a monitoriza derularea proiectului şi cheltuirea sumelor de către Beneficiar (ONG sau grup de inițiativă). Beneficiarul va transmite lunar Finanțatorului, prin e-mail, comunicări cu privire la aspecte relevante din derularea Proiectului și va rămâne deschis oricăror întrebări sau solicitări de clarificări primite din partea Finanțatorului, urmând să transmită acestuia răspunsurile în termenul cel mai scurt.

Cheltuirea sumelor acordate de Finanţator poate fi subiect de verificare timp de 1 an după finalizarea Proiectului.

 

 1. PROMOVAREA PROIECTELOR

 Beneficiarul are obligaţia de a face referire pe materialele şi produsele obţinute în urma finanţării primite, precum şi cu ocazia evenimentelor şi acţiunilor desfăşurate pe durata proiectului, la faptul că proiectul a fost finanţat în cadrul Fondului Științescu Buzău ediția 3.0 susținut de către Fundația Comunitară Buzău, folosind mereu aceeași frază si tag-uri de mai jos, la finalul comunicărilor efectuate despre proiect:

Fondul Științescu Buzău 3.0 este implementat în Buzău de Fundația Comunitară Buzău în parteneriat cu Romanian-American Foundation, Federaţia Fundaţiile Comunitare din România – FFCR și parteneri – companii locale: Somaco Grup Prefabricate, Romoil 2003, Clinica Angi San, Tina Prodcom – Zincare Buzau, Voestalpine Railway systems, SLY Nutritia, Multiprod Energo, Snick, Travertec, DADA Comapel, Nikost Impex, Tehnostar.

#FondulStiintescu #Stiintescu #EducatieSTEAM #STEAM #FundatiaComunitaraBuzau #Impreuna #BUZAU

Beneficiarul are obligația de a publica noutăți (text și foto sau video) despre fiecare etapă de implementare a proiectului pe rețelele de socializare existente ale ONG-ului/grupului de inițiativă beneficiar. Dacă ONG-ul / grupul de inițiativă beneficiar nu are conturi oficiale pe rețelele de socializare, are obligația să creeze un cont pe Facebook și la alegere un cont pe Instagram, TikTok și/sau Youtube denumit similar cu numele proiectului.

Timeline etape ale proiectului ce trebuie să fie comunicate public:

 • anunțul proiectului câștigător
 • prezentarea generală a proiectului
 • scopul, motivația și impactul proiectului
 • prezentarea organizației sau a grupului de inițiativă
 • prezentarea membrilor echipei de proiect și a voluntarilor
 • modul prin care proiectul este deschis și colaborează cu comunitatea
 • povești/momente de succes din timpul implementării proiectului
 • descrierea activităților, evenimentelor din proiect
 • promovarea lansării oficiale a proiectului
 • testimoniale din partea echipei de proiect și a voluntarilor
 • testimoniale din partea beneficiarilor
 • promovarea prezenței la Gala Științescu Buzău din cadrul evenimentului Noaptea Cercetătorilor Europeni

Gala Științescu Buzău

La finalul programului, în septembrie 2024, beneficiarii au obligația de a participa la Gala Științescu Buzău – eveniment de celebrare, premiere și prezentare a rezultatelor programului. Gala Științescu Buzău are loc în cadrul evenimentului Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Muzeul Județean Buzău. Pe lângă participarea la Gala Științescu Buzău, beneficiarii au obligația de a amenaja, în aceeași zi, câte un stand pentru fiecare proiect (pus la dispoziția echipei de proiect), în cadrul evenimentului Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Muzeul Județean Buzău. Standul are ca scop prezentarea proiectului și deschiderea sa către comunitate. Echipele de proiect vor prezenta la aceste standuri materiale, experimente, echipamente și orice alte materiale și activități din cadrul proiectelor implementate.

Vezi aici imagini de la Gala Științescu Buzău 2.0

 

 1. RAPORTARE PROIECTE

La sfârșitul implementării proiectului, fiecare echipă de proiect va pregăti un raport narativ și un raport financiar, care vor conține următoarele tipuri de informații:

 • raportul narativ: cum s-a desfășurat proiectul, care au fost rezultatele (cantitative și calitative), care au fost lecțiile învățate din implementare;
 • raportul financiar: dovezi justificative (copii după documentele fiscale – facturi, chitanțe, centralizator cheltuieli) pentru felul în care au fost cheltuite fondurile.

Echipa Fundației Comunitare Buzău va pune la dispoziție formularele și va organiza sesiuni de instruire pentru raportare.

Unde găsești informații suplimentare și noutăți de program?

 

ÎMPREUNĂ SUSȚINEM EDUCAȚIA STEAM! 

Intră în Universul Științescu și arată-le copiilor tainele științelor într-un mod interactiv!

Ediția 2024

Termenul limită de trimitere a aplicațiilor pentru Fondul ȘTIINȚESCU BUZAU 2024 este de 12 martie 2024, ora 23:59.

Descărcați formularul de proiect (click aici) în format Microsoft Word și formularul de buget (click aici) în format Excel, le completați și apoi le trimiteți pe adresa de e-mail: contact@fcbz.ro.

Succes!