15 februarie 2022
Lansarea apelului de proiecte
15 februarie - 7 martie 2022
Mentorat pentru rafinarea ideilor de proiecte
7 martie 2022, ora 23:59
Termenul limită pentru înscrierea proiectelor
9 martie - 25 martie 2022
Jurizarea și incubatorul pentru creșterea capacității de implementare a proiectelor
28 martie 2022
Anunț public privind proiectele câștigătoare
28 martie - 01 aprilie 2022
Semnarea contractelor de finanțare
1 aprilie - 10 august 2022
Implementarea și monitorizarea proiectelor
Perioada de implementare a proiectelor poate fi stabilita la înscriere până în 31 octombrie 2022 în cazul proiectelor care demonstrează necesitatea acestei perioade de implementare.
10 august - 31 august 2022
Evaluarea și raportarea proiectelor
1 noiembrie - 30 noiembrie 2022 pentru proiectele încadrate în  perioada de implementare 1 aprilie - 31 octombrie 2022

Ghidul aplicantului

Fondul Științescu Buzău ediția 1.0

 

 1. Ce este Științescu?

 

Ești pasionat de științele exacte sau arte?  Vrei să le transmiți și altora pasiunea ta și să le arăți cum pot să învețe cu entuziasm? Îți oferim oportunitatea să cultivi curiozitatea pentru științe și arte printr-un proiect educațional coordonat de Fundația Comunitară Buzău (FCBZ) prin Fondul Științescu.

Științescu este un program de finanțare a inițiativelor care încurajează dezvoltarea abilităților necesare generației de inovatori ai secolului XXI și pasiunea pentru științe și arte a copiilor și tinerilor.

Căutăm proiecte creative, inovative și care să cultive pasiunea pentru educația STEAM (știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică). Proiectele pe care le propui pot ajuta membrii comunității să descopere miracolele naturii, să arunce o privire în viitor, să înțeleagă ce au însemnat descoperirile științifice pentru omenire și ce pot să ne aducă tehnologiile moderne, să învețe cu entuziasm despre științe exacte și arte. Cu această ocazie, tinerii pot să descopere cum funcționează legile naturii, cum pot folosi tehnologiile moderne și cum se pot implica în proiecte care le oferă posibilitatea unei viziuni creative asupra viitorului.

Fondul Științescu Buzău 1.0 este implementat în Buzău de Fundația Comunitară Buzău în parteneriat cu Romanian-American Foundation (RAF) și Federația Fundațiile Comunitare din România (FFCR).

 

 1. Ce oferim prin acest program de finanțare?

 

Fundația Comunitară Buzău oferă granturi (finanțări nerambursabile) către asociații/ organizații, grupuri de inițiativă/grupuri informale alcătuite din profesori, părinți, elevi, studenți și/sau specialiști din domeniile STEAM, care doresc să implementeze proiecte educaționale ce stimulează pasiunea pentru științe și arte în rândul copiilor și tinerilor din clasele 0-XII din județul Buzău.

În afară de finanțare, oferim celor interesați să deruleze astfel de proiecte, consultanță pentru scrierea și implementarea ideilor.

Acest sprijin va fi oferit atât în faza de pregătire, cât și în cea de implementare a proiectelor.

În plus, programul susține promovarea educației STEAM și a rezultatelor obținute prin implementarea proiectelor atât în rândul comunității buzoiene cât și la nivel național.

 

 1. Ce ne propunem?

 

Pe termen scurt, vrem ca inițiativele și proiectele finanțate să arate că științele sunt interesante și incitante, că reprezintă o lume fascinantă, care merită să fie prezentată cu pasiune și descoperită cu entuziasm de către copii și tineri.

Pe termen mediu, vrem ca proiectele pe care le finanțăm să-i ajute pe elevi să înțeleagă utilitatea științelor în viața de zi cu zi și să le arate că învățarea acestora le va fi de folos pentru alegerea unei cariere în domeniul STEAM.

Pe termen lung, vrem să generăm cu ajutorul Fondului Științescu o schimbare sistemică în România în ceea ce privește dezvoltarea educației STEAM; în acord cu abilitățile și cunoștințele necesare următoarei generații de inovatori. Buzăul poate deveni astfel, alături de alte județe, unul din centrele de inovație în educația pentru științe și arte.

 

 1. Care este valoarea financiară a Fondului?

 

Valoarea totală a fondurilor acordate prin Fondul Științescu Buzău ediția 1.0 pentru proiectele desfășurate în județul Buzău este de 100.000 lei, iar acestea vor putea fi implementate în perioada aprilie-august 2022.

Valoarea maximă recomandată a unei finanțări este de 20.000 lei.

Alegerea numărului final de proiecte care intră în etapa de jurizare se va face în funcție de propunerile de proiecte primite, relevanța și impactul acestora, precum și încadrarea în limita de buget disponibilă pentru întregul program. Ne propunem să finanțăm minim 5 proiecte.

Decizia finală cu privire la suma acordată fiecărui proiect va fi luată în perioada de jurizare a proiectelor, pe baza necesității relevate de bugetul aplicanților în concordanță cu strategia de alocare a fondului total către proiectele selectate. Decizia juriului este finală și irevocabilă.

 

 1. Calendarul

 

Lansarea apelului de proiecte: 15 februarie 2022

Mentorat pentru îmbunătățirea ideilor de proiecte: 15 februarie-7 martie 2022

Termenul limită pentru înscrierea proiectelor: 7 martie 2022, ora 23:59

Jurizarea și incubatorul pentru creșterea capacității de implementare a proiectelor: 9 martie-25 martie 2022

Anunț public privind proiectele câștigătoare: 28 martie 2022

Semnarea contractelor de finanțare: 28 martie-1 aprilie 2022

Implementarea și monitorizarea proiectelor: 1 aprilie-10 august 2022

 • Perioada de implementare a proiectelor poate fi stabilita la înscriere până în 31 octombrie 2022 în cazul proiectelor care demonstrează necesitatea acestei perioade de implementare

Evaluarea și raportarea proiectelor: 10 august-31 august 2022

 • 1 noiembrie-30 noiembrie 2022 pentru proiectele încadrate în perioada de implementare 1 aprilie-31 octombrie 2022

 

 1. Arii de interes ale Fondului

 

Salutăm proiectele inovatoare, care să ajute la îmbunătățirea calității educației STEAM, să se adreseze nevoilor elevilor din județul Buzău, să încurajeze parteneriatele și cooperarea cu organizații și instituții, să ajute la revitalizarea științelor și artelor, să crească gradul de implicare civică și comunitară în rândul adulților și a tinerilor și să contribuie la activarea unei rețele de specialiști din diverse domenii.

Încurajăm proiecte care vizează:

 • crearea de spații educaționale unde copiii să fie încurajați să se implice în activități din sfera STEAM
 • inițiative educaționale și creative
 • aplicații practice
 • experimente inedite
 • schimburi de experiență
 • tehnologii ale viitorului

 

 1. Ce abilități vrem să dezvoltăm?

 

Vrem să contribuim la formarea copiilor și tinerilor pentru viitor. În acest spirit, ne dorim ca proiectele propuse spre finanțare să le cultive:

 • Curiozitatea și imaginația
 • Gândirea critică și rezolvarea problemelor complexe
 • Colaborarea în rețele și abilități de leadership
 • Flexibilitatea cognitivă și adaptabilitatea
 • Atitudinea proactivă și spiritul de inițiativă
 • Comunicarea eficientă
 • Accesarea și analiza informației

 

 1. Ce ne dorim prin acest Fond?

 

Exemple de activități care sa fie cuprinse în proiectele depuse spre finanțare:

 • Aplicații practice și experimente de științe;
 • Utilizarea materialelor didactice și metodelor educaționale inovatoare;
 • Activități educaționale de tip ”peer learning” (activități de învățare în echipă, învățare reciprocă de la elevi – la elevi);
 • Activități care promovează educația pentru domeniile STEAM, precum: sesiuni de comunicare și competiții, expoziții, târguri, tabere pentru elevi;
 • Activități educaționale care includ activități de tipul ”do-it-yourself” în domenii precum: electronică, robotică, printare 3D etc.;
 • Activități în colaborare elevi – studenți pe domeniile STEAM;
 • Activități de cercetare ale elevilor în domeniile educației STEAM;
 • Vizite ale elevilor în institute, muzee, laboratoare de cercetare, companii relevante pentru domeniul STEAM, etc ;
 • Crearea și dotarea de spații educaționale de tip hub, makerspace, club, în care sa se desfășoare activități de tip STEAM cu copii și tineri din clasele 0-XII.

Proiectele finanțate vor avea în vedere creșterea atractivității educației STEAM pentru copii și tineri din clasele 0-XII. De asemenea, urmărim să finanțăm proiecte care au un caracter aplicat, interdisciplinar, demonstrează capacitatea de a motiva și stimula intelectual elevii, stimulează gândirea critică și analitică, crește gradul de implicare civică, dezvoltă aptitudini care pot fi aplicate în viitorul profesional al elevilor, care pot fi susținute dincolo de perioada în care primesc finanțare, și care au o strategie foarte bună de comunicare și diseminare (prin materiale foto/video, website, Social Media).

Științescu așteaptă orice idee de proiect, atâta timp cât vizează atragerea interesului elevilor din județul Buzău către domeniile educației STEAM.

 

 1. Ce categorii de proiecte finanțăm?

 

Ne dorim să primim și să selectăm proiecte din următoarele categorii (lista este orientativă și ilustrativă):

 • Programe educaționale non-formale (peer learning, schimburi de experiență);
 • Proiecte educaționale care includ activități în domenii cum ar fi: electronică, mecanică, robotică, printare 3D și activități legate de arte;
 • Activități din domeniul educației pentru mediu;
 • Aplicații practice și experimente inedite care ilustrează conceptele teoretice din știință;
 • Evenimente care promovează educația STEAM în spații deschise (expediții, drumeții, activități în natură etc.).

 

 1. Vom finanța proiecte care promovează:

 

 • Inovarea și creativitatea;
 • Implicarea activă a copiilor și tinerilor;
 • Colaborarea cu specialiști și mentori din comunitate;
 • Interdisciplinaritatea;
 • Motivația intrinsecă;
 • Colaborarea și spiritul de echipă;
 • Dezvoltarea de abilități, mai degrabă decât transmiterea de informații.

Nu încurajăm proiectele care promovează discriminarea de orice fel și care îngrădesc sau limitează accesul copiilor/tinerilor la învățarea prin experimentare și nu finanțăm proiecte cu caracter comercial.

 

 1. La Fondul Științescu Buzău pot aplica:

 

 • Organizații non-guvernamentale (inclusiv asociații studențești, asociații de părinți, asociații ale școlii);
 • Grupuri de inițiativă – grupuri informale alcătuite din minim 3 membri (cel puțin un adult) care se unesc pentru un scop comun;

Grupul de inițiativă poate fi format din elevi, liceeni, studenți, masteranzi, doctoranzi, oameni cu diverse specializări: profesori, bibliotecari, educatori, programatori, matematicieni, fizicieni, ingineri, biologi, chimiști, muzeografi, restauratori, artiști vizuali, muzicieni, arhitecți, designeri, etnologi, sau pur și simplu părinte cu o idee de cum poți face ca pasiunea ta pentru științe să fie transmisă mai departe elevilor.

La o scară mai largă, va beneficia de program întregul sistem educațional din Buzău, prin diseminarea rezultatelor și promovarea avantajelor educației STEAM, prin crearea unor modele de proiecte replicabile și scalabile în așa fel încât acest program să devină un exemplu de bune practici.

Științescu așteaptă proiecte care să-i implice activ pe copii și tineri (clasele 0 – XII) în activități care să le anime interesul pentru educația STEAM.

Nu sunt eligible:

– persoane fizice;

– societăţile comerciale sau cele care derulează activităţi aducătoare de venit, precum și organizațiile non-profit ce/cărora:

 • se află în stare de insolvență sau fac obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, şi-au suspendat activitatea sau fac obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
 • au fost condamnaţi printr-o hotărâre pentru un delict legat de conduita lor profesională;
 • nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor la fondul asigurărilor sociale sau de achitare a impozitelor în conformitate cu prevederile legale;
 • au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale;
 • li se aplică în prezent o sancţiune administrativă.

 

 1. Ce tipuri de cheltuieli acoperim?

 

Pentru buna derulare a proiectelor selectate pot fi acoperite cheltuieli precum:

 • Achiziții de tehnologii și materiale didactice, în măsura în care acestea justifică activitățile din cadrul proiectului;
 • Producție de materiale didactice (inclusiv materiale online, dezvoltare software, animații și materiale video);
 • Achiziții de licențe software și servicii educaționale online;
 • Cheltuieli legate de ateliere/ excursii/ evenimente
 • Cheltuieli de cazare, transport/ combustibil, masă;
 • Cheltuieli de comunicare și promovare (design și multiplicare pentru materiale tipărite, dezvoltare și actualizare de site, blog etc.).
 • Consumabile (hârtie pentru imprimantă și flipchart, toner, dosare etc.);
 • Onorarii traineri, invitați, dar nu mai mult de 15% din bugetul total.

Vor fi considerate cheltuieli neeligibile orice cheltuieli a căror necesitate nu este reflectată direct de activităţile desfășurate în cadrul proiectului precum cheltuieli de comunicație de tip telefonie mobilă, cheltuieli pentru chirii spații birouri, echipamente (laptop, multifunctionala etc), cheltuieli efectuate în afara perioadei de implementare, costuri care nu sunt direct legate de activitățile proiectului, cheltuieli finanțate din alte surse, cheltuieli pentru managementul proiectului.

 

 1. Cum aplici?

 

Completează cele 2 formulare disponibile pe site-ul programului: Anexa 1 Formularul de aplicare și Anexa 2 Formularul de buget și le trimiți la contact@fcbz.ro

Toate documentele completate vor fi trimise până la data de 7 martie 2022.

Nota bene! În termen de maximum 48 de ore va fi trimis un e-mail de confirmare a primirii formularelor completate. În cazul în care nu vei primi acest e-mail, te rugăm să ne contactezi la 0738 711 131, manager proiect Ana Maria Raluca Cojocaru pentru a verifica ce s-a întâmplat.

Jurizarea și incubatorul pentru creșterea capacității de implementare a proiectelor va fi făcută în perioada 9 martie-25 martie 2022 de către un juriu independent format din experți în educație, reprezentanți ai mediului de afaceri, persoane active din comunitatea locală și membri ai Fundației Comunitare Buzău. Componența juriului va fi făcută publică pe site-ul programului, la începutul perioadei de jurizare.

Anunțarea proiectelor câștigătoare se va face pe 28 martie 2022.

 

 1. Care sunt criteriile de evaluare?

 

Evaluarea cererilor de finanțare se va face în două etape. În prima etapă, echipa Fundației Comunitare Buzău va evalua eligibilitatea proiectelor, pe baza următoarelor criterii:

 • Aplicația a fost trimisă în termenul limită stabilit, folosind formularele disponibile pe site-ul programului;
 • Aplicanții fac parte din categoriile eligibile: ONG sau grup de inițiativă (format din minim 3 reprezentanți, dintre care cel puțin unul locuiește sau este implicat activ în județul Buzău);
 • Coordonatorul are vârsta minimă de 18 ani;
 • Coordonatorul nu aplică la această finanțare ca reprezentant al unei organizații politice, instituții publice (administrative) sau societăți cu caracter comercial;
 • Coordonatorul și membrii echipei nu au fost condamnați penal sau civil și nu se află sub anchetă judiciară în vederea determinării (ne)vinovăției;
 • Experiența responsabilului de proiect și a celor implicați în realizarea proiectului este relevantă și suficientă pentru a permite finalizarea cu succes a proiectului în toate etapele sale: implementarea activităților, comunicare, managementul bugetului și raportare;
 • Activitățile propuse sunt relevante pentru scopul și obiectivele programului pe termen scurt, mediu și lung;
 • În cazul parteneriatelor: existența și detalierea implicării acestora în activități specificate;
 • Suma solicitată se încadrează în limitele precizate în prezentul Ghid de finanțare;
 • Proiectul nu promovează discriminarea de orice fel, prozelitismul religios, pseudoștiința, ideile extremiste, terorismul;
 • Durata de implementare a proiectului se încadrează în perioada prevăzută în Ghid;
 • Proiectul conține măsuri care asigură tuturor participanților siguranța participării la proiect conform cu normele în vigoare adaptate contextului epidemiologic.
 • Sunt organizații non-guvernamentale (asociații, fundații sau federații), fără scop lucrativ, înregistrate legal în România conform Ordonanței 26/2000, grupuri de inițiativă, asociații de proprietari înregistrate legal în România conform Legii 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, unități de învățământ prin asociațiile de părinți sau profesori ori grupuri de inițiativă locale, pentru care unitatea de învățământ este beneficiară;
 • Nu sunt în stare sau în proces de dizolvare ori lichidare, sau au activitatea suspendată, și-au îndeplinit toate obligațiile de plată a contribuțiilor la asigurările sociale și nu au datorii fiscale;
 • Nu au înregistrat abateri grave în implementarea unor proiecte anterioare;
 • Respectă condițiile menționate în acest Ghid;
 • Sunt independente de guvern și alte autorități publice locale, regionale și naționale (notă: unitățile de învățământ beneficiare sunt reprezentate de asociații sau grupuri de inițiativă);
 • Nu sunt partide politice;
 • Nu acționează ca intermediari;
 • Au capacitatea să acționeze în domeniul abordat prin proiect.

Proiectele declarate eligibile în prima etapă vor intra în a doua etapă a evaluării, care va fi făcută de un juriu pe baza criteriilor de evaluare menționate mai jos. Fundația Comunitară Buzău, la recomandarea membrilor juriului, poate propune îmbunătățiri sau modificări asupra unui proiect declarat câștigător și care urmează să primească finanțare, modificări ce vor fi aprobate împreună cu aplicantul. Beneficiarul finanțării are obligația să respecte întocmai planul de acțiune al proiectului și bugetul aprobat sau, dacă apar modificări, să le supună aprobării Fundației Comunitare Buzău.

Fiecare proiect va fi punctat pe baza următoarelor criterii de evaluare:

 

 1. Inovaţie

Căutăm proiecte care aduc elemente de noutate în modul de percepție a educației STEAM, curajoase, care au capacitatea de a stârni interesul și curiozitatea. Proiectele trebuie să aibă potențial de a intra în atenția comunității, astfel încât să poată servi ca un model pentru inițiative similare.

 

 1. Impactul proiectului

Relevanță: proiectul contribuie prin activitățile sale la atragerea elevilor către domeniile STEAM;

Rezultate măsurabile: prin proiect se atinge un număr relevant de beneficiari;

Contribuție vizibilă la schimbări: prezentarea proiectului arată în ce măsură inițiativa va produce o schimbare și o îmbunătăţire în activităţile beneficiarilor vizaţi;

Interdisciplinaritate: proiectele includ mai multe domenii STEAM.

 

 1. Prezentarea și administrarea proiectului

Coerență: prezentarea proiectului justifică implicarea membrilor echipei în desfășurarea activităților. Obiectivele, activitățile, rezultatele și bugetul sunt bine corelate.

Metodologie: activitățile și calendarul sunt descrise clar, modul de implementare este clar prezentat, proiectul conduce la realizarea obiectivelor descrise și a schimbărilor așteptate;

Eficiență: resursele financiare sunt alocate rațional, bugetul este realist, detaliat și permite atingerea obiectivelor propuse;

Comunicare: sunt prevăzute activități de promovare a proiectului conforme cu standardele de calitate ale programului, online și offline.

 

 1. Sustenabilitatea proiectului

Participativitate: comunitatea/grupul țintă vizat este implicat(ă) activ în implementarea activităților. Proiectul contribuie prin obiectivele și activitățile sale la implicarea mai multor specialiști/mentori ai comunității locale;

Transferabilitate și scalabilitate: proiectul este ușor transferabil și repetabil;

Încadrare în scopul proiectului: potenţialul de a dezvolta comportamente şi atitudini proactive în cadrul beneficiarilor.

 

 1. Capacitatea organizației/ grupului de inițiativă de aplicante de a implementa proiectul

Experiența echipei de proiect: experiența și expertiza responsabilului de proiect şi a celor implicați în realizarea și monitorizarea proiectului este relevantă fie prin calificare profesională, experiența cu domeniul sau grupul țintă. Organizația/grupul de inițiativă are experiență de lucru cu beneficiarii aleși;

Asigurarea resurselor umane: echipa de proiect are capacitatea de a desfășura proiectul în toate etapele sale: implementarea și evaluarea proiectului, managementul bugetului, comunicare;

Contribuție la proiect: grupul sau echipa de proiect are capacitatea de a identifica resurse suplimentare pentru implementarea proiectului, fie prin punerea la dispoziție a unor resurse umane voluntare sau a unor mijloace fixe cu titlu gratuit, fie prin atragerea de surse suplimentare de finanțare, fie prin punerea la dispoziție a unor resurse umane voluntare sau mijloace fixe cu titlu gratuit.

 

Evaluarea proiectelor se va realiza prin acordarea de către fiecare membru al juriului a unui punctaj cuprins între 1 și 5 puncte pentru fiecare criteriu de evaluare:

1 punct – proiectul nu întrunește deloc acest criteriu de evaluare;

2 puncte – proiectul întrunește parțial acest criteriu de evaluare;

3 puncte – proiectul întrunește acest criteriu de evaluare, însă nu în totalitate/nu satisfăcător;

4 puncte – proiectul întrunește satisfăcător acest criteriu de evaluare;

5 puncte – proiectul întrunește în totalitate acest criteriu de evaluare.

Astfel, 5 puncte este calificativul maxim pe care îl poate obține un proiect pentru respectarea unui criteriu de evaluare. Prin urmare, punctajul maxim pe care îl poate obține un proiect pentru îndeplinirea tuturor criteriilor de evaluare de la un singur membru al comitetului de jurizare este de 25 puncte.

 

Un aplicant poate depune maxim 2 idei de proiect, ideal din domenii diferite sau care abordează probleme/zone diferite, iar propunerea care va lua punctajul cel mai mare dintre cele două va primi finanțare, în ordinea punctajului jurizării generale.

Vor primi finanţare acele proiecte care vor respecta toate criteriile de eligibilitate.

Fiecare cerere de finanţare va fi evaluată conform criteriilor de evaluare. Decizia comitetului de selecţie de a nu acorda finanţare unor idei de proiect este definitivă şi nu poate fi contestată de aplicant.

 

Fundația Comunitară Buzău își rezervă dreptul de a anula oricând decizia prin care un proiect a fost desemnat preselectat sau câștigător, dacă se dovedește că aplicantul nu respectă oricare dintre prevederile acestui Ghid, care are statut de regulament pentru înscrierea unei idei de proiect finanțat din Fondul Științescu Buzău.

 

Recomandări:

 • Proiectul contribuie prin obiectivele sale la realizarea scopului programului Fondul Științescu Buzău ediția 1, detaliat în secțiunea ”Ce ne propunem?”;
 • Activitățile sunt descrise detaliat, modul de implementare este clar prezentat, rezultatele așteptate sunt descrise realist;
 • Bugetul și cheltuielile descrise sunt detaliate, realiste și corespund cu activitățile proiectului;
 • Resursele financiare sunt alocate rațional și eficient;
 • Rezultatele vizează impact pe termen mediu și lung;
 • Proiectul susține lansarea unei inițiative noi sau sustenabilitatea unui proiect deja testat în alte comunități.

 

Membrii juriului:

Juriul ediției I este format din:

Florentin Manescu – antreprenor, expert în sectorul industrial ;

Alina Dașu – antreprenor e-commerce, reprezentant FCBZ;

Robert Brezoaie – sectorul privat, expert în tehnologie și IT;

Tony Nicolae – educație, expert în educația din sectorul public;

Mihaela Sofronea – sectorul privat, specialist în PR și comunicare pe zona de mediu;

Mihaela Constantinescu – sectorul privat,comunicare si implicare civica.

 

Decizia comitetului de selecție de a nu acorda finanțare unor idei de proiect este definitivă şi nu poate fi contestată de aplicați.

 

 1. Cum primești finanțarea?

 

Finanțările se vor derula pe baza unui contract semnat cu Fundația Comunitară Buzău, care prevede drepturile și responsabilitățile ambelor părți.

Sumele aferente finanțărilor vor fi acordate prin transfer bancar, în contul organizației/ reprezentantului grupului informal, în termen de 10 zile de la semnarea contractului.

Raporturile contractuale se vor încheia prin aprobarea de către Fundația Comunitară Buzău a raportului final (narativ și financiar), prezentat de organizația/grupul de inițiativă.

Important! La momentul semnării contractelor de finanțare vom solicita și următoarele documente:

 În cazul entităților juridice:

 • Copii după documentele de înființare (act constitutiv, statut, certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, certificat de înregistrare fiscală, hotărâre judecătorească de înființare);
 • Certificat care să ateste lipsa datoriilor fiscale, eliberat de ANAF;
 • Extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor în cazul ONG-urilor (Registrul National ONG – Ministerul Justitiei sau de la Judecătorie).

În cazul grupurilor de inițiativă:

 • copii ale CI membrilor adulți ai grupului de inițiativă;
 • extras bancar anonimizat din care să reiasă contul bancar în care se va face virarea finanțării;
 • cazier fiscal și judiciar al responsabilului de proiect.

 

 1. Monitorizarea proiectelor

 

Fundația Comunitară Buzău, în calitate de Finanțator, are dreptul şi obligaţia de a monitoriza derularea Proiectului şi cheltuirea sumelor de către grupul de inițiativă/organizația selectat(ă) pentru finanțare, în calitate de Beneficiar al fondurilor.

Beneficiarul va transmite lunar Finanțatorului, prin e-mail, comunicări cu privire la aspecte relevante din derularea Proiectului și va rămâne deschis oricăror întrebări sau solicitări de clarificări primite din partea Finanțatorului, urmând să transmită acestuia răspunsurile în termenul cel mai scurt posibil.

Cheltuirea sumelor acordate de Finanţator poate fi subiect de verificare timp de 1 an după finalizarea Proiectului.

Promovarea proiectului

Beneficiarul are obligaţia de a face referire pe materialele şi produsele obţinute în urma finanţării primite, precum şi cu ocazia evenimentelor şi acţiunilor desfăşurate pe durata Proiectului, la faptul că Proiectul a fost finanţat în cadrul Fondului Științescu Buzău (ediția 1.0), susținut de către Fundația Comunitară Buzău. Finanțatorul va furniza beneficiarului resursele necesare pentru asigura vizibilitatea.

 

 1. Ce rapoarte așteptăm după încheierea proiectului?

 

La sfârșitul implementării proiectului, fiecare echipă de proiect va pregăti un raport narativ și un raport financiar, care vor conține următoarele tipuri de informații:

 • raportul narativ: cum s-a desfășurat proiectul, care au fost rezultatele (cantitative și calitative), care au fost lecțiile învățate din implementare;
 • raportul financiar: dovezi justificative (copii după documentele fiscale – facturi, chitanțe, extrase de cont anonimizate, centralizator cheltuieli) pentru felul în care au fost cheltuite fondurile.

 

Echipa Fundației Comunitare Buzău va pune la dispoziție formularele și va organiza sesiuni de instruire pentru raportare.

 

Unde găsești informații suplimentare și noutăți de program? 

 

 

 

Ediția 2022

Termenul limită de trimitere a aplicațiilor pentru ȘTIINȚESCU BUZAU este de 07.03.2022, ora 23:59.

Descărcați formularul de proiect (click aici) în format Microsoft Word și formularul de buget (click aici) în format Excel, le completați și apoi le trimiteți pe adresa de e-mail: contact@fcbz.ro.

Succes!